Що таке технологія розподіленого реєстру?

Distributed Ledger Technology (DLT) українською - це технологія розподіленого реєстру. Як це працює? Можна уявити собі технологію розподіленого реєстру як еквівалент комплексної медичної картки в розгалуженій мережі лікарень. У кожному відділенні ведеться актуальна версія медичної карти пацієнта. Коли лікар у відділенні кардіології записує нове лікування чи ліки, це оновлення миттєво відображається в записах усіх відділень, від неврології до ортопедії. Це гарантує, що кожен медичний працівник у лікарні має доступ до найновішої та повної історії хвороби пацієнта, що сприяє кращому скоординованому лікуванню та підвищенню оперативної ефективності. Технологія розподіленого реєстру втілює цей підхід одночасного ведення записів у великій мережі. Це цифровий реєстр, який не зберігається в одній центральній точці, а скоріше відтворюється в кількох вузлах або місцях, які беруть участь у мережі. Єдиного зберігача немає. Кожен учасник має копію всіх транзакцій або записів, що забезпечує високий рівень прозорості та безпеки.

Принцип децентралізації в технології розподіленого реєстру

Децентралізація є відмінною рисою технології DLT, яка паралельно розподіляє відповідальність за обслуговування пацієнтів між різними відділеннями в мережі лікарень. У такій системі немає центрального органу, який має ексклюзивний доступ до даних пацієнтів. Так само в технології розподіленого реєстру кожен вузол у мережі зберігає копію реєстру, що усуває потребу в центральній авторитетній версії. DLT, а за розширенням блокчейн, який є різновидом технології розподіленого реєстру, працює в рамках цієї децентралізованої архітектури.

Тут перевірка та запис транзакцій виконується незалежно кожним вузлом, подібно до того, як окремі відділення в лікарні незалежно зберігають і оновлюють свої записи пацієнтів.

Ця архітектура змінює підхід до збору та розповсюдження даних. Щоразу, коли ініціюється транзакція, вона транслюється по всій мережі.

Потім вузли, дотримуючись алгоритму консенсусу, працюють над перевіркою та синхронізацією нової транзакції зі своїми індивідуальними реєстрами. Криптографічні підписи служать еквівалентом перевірених облікових даних у медичних записах, забезпечуючи безпеку та незмінність даних. Технологія розподіленого реєстру разом зі своєю найвідомішою формою, блокчейном, пропонує надійну, незмінну та прозору структуру для реєстрації даних.

Ця інноваційна система обліку має вирішальне значення не лише для фінансових транзакцій, але й для різних сфер, які могли б отримати вигоду від децентралізованої системи запису, наприклад у сфері охорони здоров’я, де цілісність записів має першорядне значення.

Еволюція технології Ledger

Генезис бухгалтерського обліку:

Бухгалтерські книги були наріжним каменем торгівлі з давніх часів. Спочатку записані на глиняних табличках, а згодом на папері, вони слугували першими системами ведення записів, фіксуючи торгівлю та транзакції на ринках і вздовж караванних шляхів.

Цифровий зсув:

З появою комп’ютерів бухгалтерські книги перейшли з паперових на цифрові таблиці. Ця цифровізація підвищила ефективність, але все ще була централізованою, розташовуючись на окремих серверах у компетенції окремих організацій.

Стрибок до децентралізації:

Технологія розподіленого реєстру представляє останній крок в еволюції бухгалтерської книги. Позбавляючись від централізованого контролю, DLT розподіляє облікову книгу між кількома вузлами або учасниками. Кожен вузол-учасник містить ідентичну копію бухгалтерської книги, яка одночасно оновлюється за допомогою консенсусних протоколів, що гарантує точність і відкритість мережі, не покладаючись на централізованого наглядача.

Як працюють розподілені реєстри

Основа технології розподіленого реєстру:

По суті, технологія Distributed Ledger втілює синхронізовану та репліковану колекцію цифрових даних, які розосереджені в різних місцях, охоплюючи різні сайти, країни чи установи, досягаючи консенсусу даних в мережі. На відміну від традиційних баз даних, тут немає центрального адміністратора або централізованого сховища даних.

Функціональність вузлів:

Вузол у системі технології розподіленого реєстру — це будь-який електронний пристрій, який зберігає копії книги та бере участь у функціонуванні мережі. Кожен вузол має однаково оновлену версію книги та сприяє технічному обслуговуванню цієї книги.

Протокол консенсусу:

Вузли взаємодіють один з одним, щоб гарантувати, що всі копії розподіленої книги однакові. Цей зв’язок регулюється протоколом консенсусу, набором правил і процесів, які визначають, як вузли узгоджують дійсність транзакцій між собою. Ці транзакції, після перевірки та узгодження, потім позначаються часом і пов’язуються з попередньою транзакцією, утворюючи хронологічний ланцюжок.

Безпека через децентралізацію:

Розпорошений характер вузлів означає, що система за своєю суттю стійка до технічних збоїв або зловмисних атак. Якщо один вузол став жертвою компромісу, решта вузлів продовжують працювати, підтримуючи цілісність реєстру.

Оновлення реєстру:

Щоразу, коли ініціюється транзакція, вона поширюється по всій мережі вузлів. Потім вузли використовують протокол консенсусу для оцінки та перевірки транзакції. Після досягнення консенсусу транзакція додається до книги на всіх вузлах одночасно.

Ключові особливості технології розподіленого реєстру

Децентралізація: живлення до мережі

Децентралізація є наріжним каменем технології розподіленої книги. На відміну від традиційних централізованих систем, де повноваження має одна сутність, DLT розподіляє контроль між мережею вузлів. Кожен вузол працює незалежно, приймаючи колективні рішення без центральної наглядової особи. Ця структура зменшує ризик виникнення єдиної точки відмови та гарантує, що жоден вузол або сутність не зможе монополізувати контроль або дані.

Незмінність: The Ledger Set in Stone

Незмінність відноситься до незмінного характеру записів у розподіленій книзі. Після того, як транзакцію було додано до реєстру, її майже неможливо змінити через криптографічні хеш-функції та консенсусні протоколи, які захищають кожен блок транзакцій, створюючи ланцюжок незворотних подій. Ця характеристика технології розподіленого реєстру має вирішальне значення для підтримки постійного та захищеного від підробок запису всіх транзакцій, що підвищує довіру між учасниками.

Прозорість і безпека: публічна демонстрація конфіденційності

Прозорість у технології розподіленого реєстру досягається, оскільки всі транзакції видимі кожному учаснику мережі, що сприяє високому рівню довіри. Однак це не ставить під загрозу безпеку чи конфіденційність. Передові криптографічні методи гарантують, що деталі транзакцій прозорі, але конфіденційна інформація залишається захищеною від несанкціонованого доступу.

Конструкція реєстру захищає від шахрайства та несанкціонованих дій, що робить його надійною платформою для безпечних і прозорих операцій. Ці критичні особливості DLT — децентралізація, незмінність і баланс прозорості з безпекою — дозволяють цій технології зробити революцію в галузях, забезпечуючи надійну та стійку систему для цифрової епохи.

Галузі, що використовують технологію розподіленого реєстру

Фінансові послуги: революція в транзакціях

Фінансова індустрія є головним користувачем технології розподіленого реєстру, який використовує його для швидших і безпечніших транзакцій. Банки та фінансові установи використовують розподілені реєстри для транскордонних платежів, фінансування торгівлі та оптимізації процесів відповідності. Це нововведення пропонує спосіб скоротити витрати, покращити аудиторські послуги та збільшити швидкість фінансових операцій.

Охорона здоров’я: записи пацієнтів і цілісність даних

Системи охорони здоров’я застосовують технології розподіленого реєстру для керування записами пацієнтів і забезпечення цілісності даних. Використовуючи безпечну платформу для зберігання даних пацієнтів, DLT покращує конфіденційність, підвищує точність медичних записів і сприяє кращому обміну даними про стан здоров’я між постачальниками. Це веде до більш персоналізованого та ефективного догляду за пацієнтами.

Управління ланцюгом поставок: прозорість від початку до кінця

Ланцюги поставок — це складні мережі, які значно виграють від прозорості та відстеження, які забезпечує технологія розподіленого реєстру. Від відстеження виробництва товарів до забезпечення етичного пошуку, розподілені реєстри можуть запропонувати в режимі реального часу незмінний запис шляху продукту від виробника до споживача.

Державні та публічні документи: побудова довіри в державному секторі

Уряди звертаються до DLT для більш безпечного та прозорого публічного обліку. Від земельних реєстрів до систем голосування, розподілені реєстри можуть допомогти зменшити шахрайство, прискорити процеси та підвищити довіру громадян до державного управління.

Практичні застосування та приклади технології розподіленого реєстру

Криптовалюти: піонерський варіант використання

Криптовалюти, такі як біткойн, є найвідомішими прикладами застосуваннями DLT. Вони представили світу цифрову валюту, яка працює незалежно від центральних банків, використовуючи технології розподіленого реєстру для безпечного й анонімного запису транзакцій у публічному реєстрі.

Розумні контракти: угоди, які забезпечують виконання

Розумні контракти функціонують як автоматизовані, самовиконувані угоди, закодовані комп’ютерною мовою. Розташовані на платформах розподілених реєстрів, ці контракти автономно виконують узгоджені умови після виконання певних критеріїв. Цей процес усуває необхідність у посередниках, що призводить до зменшення потенційного шахрайства та скорочення адміністративних витрат.

Системи перевірки особи: безпечні цифрові ідентифікатори

Технологія розподіленого реєстру дозволяє створювати безпечні та незмінні цифрові ідентифікаційні дані, забезпечуючи фундаментальний рівень для перевірки на різних платформах, що має глибокі наслідки для перевірки KYC, онлайн-безпеки та навіть систем голосування, де перевірка особи є першорядною.

Завдяки цим різноманітним додаткам у багатьох галузях DLT виявляється універсальною та трансформаційною технологією з потенціалом змінювати бізнес-процеси та надавати послуги у всьому світі.

Висновок

Технологія розподіленої книги (DLT) стає потужним каталізатором інновацій, трансформуючи галузі шляхом децентралізації контролю, посилення безпеки та підвищення прозорості. Цей прогрес виходить за межі традиційного ведення записів, тобто реєстрів, представляючи зміну парадигми у виконанні транзакцій, автентифікації особи та управлінні цифровою інформацією в усьому світі. Він змінює операції в таких критичних секторах, як фінанси, охорона здоров’я, ланцюг постачання та уряд, впроваджуючи неперевершену ефективність і довіру до систем, які історично обтяжені затримками та сумнівами.

Для таких компаній, як наша компанія з розробки блокчейнів, яка стоїть на передньому краї роботи з розробки та впровадження технології розподіленого реєстру, це є кроком до оптимізації операцій і зміцнення цифрової довіри в роботі з нашими клієнтами. Ця технологія прокладає шлях до безперебійних транзакцій, незмінних записів і надійних цифрових ідентифікацій. У міру того, як розширюється горизонт додатків на базі DLT, він обіцяє змінити структуру наших економічних і соціальних рамок, відкриваючи нову епоху простоти транзакцій, безпечного й надійного керування даними. Якщо ви також працюєте над розробкою технології розподіленого реєстру, ми запрошуємо вас в команду справжніх фахівців і будемо раді співпраці!

ПІДПИШИСЬ НА РОЗСИЛКУ